InBáze, z.s.

Kurzy pro interkulturní a pedagogické pracovníky

VYDANÉ PUBLIKACE :

AKTUÁLNÍ KURZY :

KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

KURZ INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE A ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ

PROBĚHLÉ KURZY :

KURZ INTERKULTURNÍ PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY S OMJ v MŠ a ZŠ

ZÁKLADY PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI S OMJ