InBáze, z.s.

Jdeme za Vámi / InBáze součástí veřejných akcí

Od září 2014  můžete najít náš tvořivý a informační stánek Ateliéru InBáze na různorodých komunitních akcích pro českou veřejnost, které pořádají jiné organizace. Byli jsme například součástí sousedské slavnosti Zažít město jinak – v Belgické ulici na Praze 2 a chystáme se na spoustu dalších (např. oslavy Masopustu, Den Země, aj.).

Cílem aktivity je představit širší veřejnosti služby, které jako organizace nabízíme. Skrze tvořivou interaktivní činnost pak vzájemně poznávat kulturu cizinců i Čechů. 

Najděte si nás na facebooku: www.facebook.com/MostyInBáze

Jdeme za Vámi:

Čarodějnice (30.4.2016)

InBáze se zúčastnila Čarodějného dne, který pořádala KC Zahrada. InBáze zde měla jedno stanoviště pro děti na Chodovské tvrzi. Akce nabízela hry, pohádky, zahradničení, tvoření, bubnování, oheň a opékání buřtů. 

Karnevalová dílna (13.2.2016)

Masopustní sezóna nabídla kromě tradičních pražských masopustů i tvořivé programy pro rodiny. Ateliér InBáze ve spolupráci s Národopisným muzeem v Pr
aze nachystal 13. února od 14 hodin odpolední tvořivý program pro rodiny – Masopust v muzeu. V krásných prostorách Muzaionu v Letohrádku Kinských nabídlo muzeum dětem a rodičům komentovanou prohlídkou expozice o tradičních oslavách masopustu a tři výtvarné dílny. Stánek InBáze zajišťoval výtvarnou dílnu zaměřenou na oslavy masopustu (karnevalu) ve světě. Děti měly možnost vyrobit si masky inspirované tradičním benátským karnevalem i dalšími sezónními oslavami ve světě.

Výtvarná dílna v rámci bruslení Moneypolo (29.11.2015)

InBáze se zúčastnila veřejného bruslení pro klienty finanční společnosti Moneyopolo. V prostoru sportovního areálu jsme realizovali výtvarnou dílnu zaměřenou na výrobu tradičních oblečků pro panenky.   

Zažít město jinak 2015 (19.9.2015)

I v letošním roce se Ateliér Inbáze zúčastnil sousedské slavnosti Zažít město jinak s multikulturní tvořivou dílnou „Ušij šaty jinak“. Děti i jejich rodiče se mohli nechat inspirovat lidovými kroji z různých zemí a měly možnost vytvořit si z papíru či látek vlastní „kroj“ pro papírovou postavičku.

22. dubna 2015 – Mongolské odpoledne v Café Prostoru (NTK, Praha 6)

7. února 2015 – Masopust v Karlíně

20.září 2014 – sousedská slavnost Zažít město jinak (Belgická ulice, Praha 2)

1      4

2       6

8      7

9

 

 V rámci projektu Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh.

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz    www.eeagrants.cz

loga dohromady