InBáze, z.s.

Odborné sociální poradenství

InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství

O službě:

Našim cílem je poskytování bezplatné podpory migrantům bez rozdílu pobytového oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prazy při řešení různých životních situací. Na základě předchozího objednání nabízíme sociální, právnípsychosociální poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky z praxe.

Služba „InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství“ registrovanou sociální službou (identifikátor 7998175), a je poskytována v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

bezplatnost – diskrétnost – odbornost – individuální přístup – respekt

Co služba nabízí?

Sociální poradenství

Poskytuje pomoc, podporu a případnou asistenci v otázkách

 • bydlení (hledání bydlení, jednání s pronajímateli, kontrola nájemních smluv)
 • profesního uplatnění (sepsání životopisu, motivačního dopisu, hledání zaměstnání, apod.)
 • finanční situace (sociální zabezpečení – dávky, důchod, nemocenská)
 • zdravotní péče a zdravotního pojištění
 • vzdělávání (studium, nostrifikace, rekvalifikace)
 • pobytu na území ČR (základní informace)
 • jednání s úřady a dalšími institucemi
 • zprostředkování návazných služeb

Příklady často řešených otázek v rámci sociálního poradenství:

 • hledání bydlení, jednání s majiteli nemovitostí, vrácení kauce (jistoty), kontrola nájemních smluv, a dal.
 • pomoc při evidenci na úřadu práce
 • pomoc se sepsáním životopisu nebo motivačního dopisu, hledání vhodného zaměstnání nebo pomoc při změně zaměstnání
 • žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi či státní sociální podpory,
 • pomoc s vyplněním formulářů žádostí (sociální dávky, pobyt v ČR, apod.)
 • hledání lékařů, registrace u lékařů nebo ve zdravotních zařízeních, zdravotní pojištění

Právní poradenství

Individuální konzultace v otázkách

 • pobytu na území ČR
 • rodinného, pracovního, občanského, správního a sociálního práva
 • zprostředkování návazných (placených) služeb právního zástupce
 • v případě potřebnosti Vám pomůžeme se zpracováním právních podání (zejm. prodloužení lhůty,  nečinnost správního orgánu, odvolání, žaloba, trestní oznámení apod.)

Příklady často řešených otázek v rámci právního poradenství:

 • žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování (př. sloučení rodiny, zaměstnanecká karta, studium;
 • žádosti o přechodný a trvalý pobyt a prodlužování platnosti průkazů o těchto pobytech;
 • nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení;
 • rušení pobytových oprávnění;
 • plnění dalších povinností cizinců spojených s pobytem na území České republiky;
 • rodinné vztahy (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné);
 • zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy);
 • podnikání (ohlášení živnostenského podnikání, účast v obchodních společnostech);
 • občanskoprávní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky).

Psychosociální poradenství

Nabízíme individuální terapeutická sezení v bezpečném prostředí, kde můžete se zkušenými terapeuty promluvit o tom, co Vás trápí.

Kdy a kde je služba poskytována a jak se mohu objednat?

Službu poskytujeme na naší pobočce na Praze 2 v Nuslích a dále ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o. p. s. na Praze 4 (SAPA) a na Praze 12 v Modřanech.

Konzultaci u nás si můžete objednat buď telefonicky, e-mailem nebo osobně dle níže uvedených kontaktů. Na základě Vaší situace, kterou řešíte Vám bude poskytnuta bezplatná konzultace se sociální pracovníkem, právníkem nebo psychosociálním poradcem.

Upozorňujeme, že v závislosti na naší kapacitě může být čekací doba i delší než 1 týden, zejména u poradenství poskytovaného právními poradci.

Komunitní centrum InBáze

Legerova 357/50, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

(+420) 739 037 353 (Čj, Aj, Rj)

info@inbaze.cz

Po    –

Út     9:00 – 12:00,   13:00 – 17:00 (bez objednání)

St     –

Čt     –

Pá    –

Kancelář sociálně-právního oddělení InBáze

Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle (vchod z ul. Sedlčanská)

(+420) 739 037 353 (Čj, Aj, Rj)

info@inbaze.cz

Po     9:00 – 12:00,   13:00 – 17:00

Út      9:00 – 12:00,   13:00 – 17:00

St      9:00 – 12:00,   13:00 – 16:00

Čt      9:00 – 12:00,   13:00 – 19:00

Pá     zavřeno

Objednání na psychosociální poradenství:

(+420) 737 754 418

terapie@inbaze.cz

 

 

 

Pracovní tým:

Mgr. Eva Vojtovávedoucí sociálně právního oddělení, koordinátorka služby a sociální pracovnice

Tel.: (+420) 733 785 677, e-mail: vojtova@inbaze.cz

Mgr. Filip Dusprávní poradce

e-mail: dus@inbaze.cz

Mgr. Zsófia Folková, právní poradkyně

Tel.: (+420) 733 785 651, e-mail: folk@inbaze.cz

JUDr. Jiří Pavlovskýprávní poradce

e-mail: pavlovsky@inbaze.cz

Bc. Jakub Kružík, sociální poradce

Tel.: (+420) 739 578 343, e-mail: kruzik@inbaze.cz

Ing. Věra Roubalová-Kostlánovápsychosociální poradkyně

Tel.: (+420) 737 754 418, e-mail: roubalova@inbaze.czterapie@inbaze.cz

Pokud máte k poskytované službě jakékoliv připomínky či podněty, nebo nejste s naší službou spokojeni, budeme rádi, když se na nás obrátíte dle uvedeného postupu (ČJ, AJ, RU).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pravidla sociálních služeb InBáze (ČJ)

Rules for providing professional services InBáze (EN)

Правила предоставления специализированных услуг InBáze (RU)

Podrobný popis realizace služby OSP (ČJ)

Ceník (ČJ)