InBáze, z.s.

Psychosociální poradenství (TEP)

TEP – Terapie příchozích

 

Již od začátku roku 2012 nabízí InBáze z.s. terapii příchozím, migrantům všech druhů pobytu.

Pokud si potřebujete v bezpečí popovídat, cítíte se smutní, nebo opuštění či nešťastní, jste bezradní, traumatizovaní, máte vztahové problémy, přijďte si popovídat s terapeuty TEPu do InBáze.

Terapie probíhá v češtině, ruštině, angličtině, francouzštině, uzbečtině, němčině a španělštině.

 

Naši terapeuti

 • Věra Roubalová Kostlánová

 • vedoucí TEP, terapeutka
 • roubalova@inbaze.cz
 • Již přes dvacet let se věnuji práci s migranty. Nejdříve jako sociální pracovnice a iniciátorka ženských multikulturních skupin. Poté, co jsem absolvovala výcvik v gestalt psychoterapii a Český institut pro supervizi, se věnuji psychoterapeutickému poradenství migrantů v češtině a v ruštině. Můžete se na mě obrátit s vašimi problémy, traumaty, s pocity osamělosti, bezmoci, smutku ale i naštvání a vzteku. Spolu s vámi se můžeme pokusit najít cestu ke změně, abyste se cítili lépe a spokojeně. Můžeme si spolu v bezpečí a důvěře popovídat.

  jazyky: čeština, ruština

 • Kateřina Duchoňová

 • psychiatrička
 • duchonova@inbaze.cz
 • Jmenuji se Kateřina Duchoňová a pracuji jako psychiatrička v Ústřední vojenské nemocnici Praze, momentálně na plný úvazek v ambulantní části, v minulosti jsem delší dobu pracovala na psychiatrických odděleních s různým zaměřením včetně oddělení psychoterapeutických. Ve své práci pomáhám klientům pomocí léků, pokud je to nutné, ale také psychoterapeuticky, záleží vždy na tíži stavu a vzájemné domluvě, snažím se pracovat s empatií a pochopením různých pohledů na svět, tak aby to bylo pro klienty co nejpřijatelnější, zaměřuji se často na podpůrné doprovázení a práci s tělesným prožíváním nebo více hlubinně pomocí imaginací v zrelaxovaném stavu.Momentálně bych měla prostor především na psychiatrické konzultace, krizovou intervenci a krátkodobější terapii. Zajímají mě lidé z rozmanitých kultur, proto bych chtěla nabídnout svoji pomoc nově příchozím do České republiky. Pracovala jsem v minulosti jako dobrovolnice v západoafrické Guineji a během studia medicíny jsem stážovala v nemocnicích v Egyptě a Libanonu.

  jazyky: čeština, angličtina, němčina a částečně francouzština

 • Viktor Pasnichenko

 • terapeut
 • pasnichenko@inbaze.cz
 • Pracuji s problémy ve vztazích mužů a žen, rodičů a dětí, s problémy sociální adaptace, kariéry a rozvoje vlastního podnikání, osobními krizemi, úzkostmi a stresy. Mám více než 26 let praxe psychologické práce. 

  Byl jsem vyškolen a mám zkušenosti z práce s imigranty ze začátku „třetí vlny“ migrace do Izraele. Mám vlastní zkušenost s adaptací na život v České republice. 

  Při práci s imigranty se věnuji posílení jejich vnitřních zdrojů, při hledání východiska ze složité situace a vystavění úspěšného životního scénáře při adaptaci v novém prostředí.

  Jazyky: česky, rusky, ukrajinsky. 

 • Anna Medvedeva

 • psycholožka, psychoterapeutka
 • medvedeva@inbaze.cz
 • Narodila jsem se v Bělorusku (Minsk) a do České republiky přestěhovala před 5 roky, především za studiem psychologie a psychoterapie. Mám za sebou katedru psychologie a speciální pedagogiky na Univerzitě Karlove v Praze a pokračuju ve studiu, jsem v posledním ročníku magisterského oboru psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze. Současně jsem participant akreditovaného psychoterapeutického výcviku. V práci se usiluju o vytvoření rovnoprávného vztahu mezi klientem a terapeutem, kde klient je aktivním spolupracovníkem, nikdy pasivním posluchačem. Snažím se o vytvoření vřelého a důvěrného prostředí. Ráda využívám  relaxační techniky (práce s tělem, dechem) pro uvolnění fyzického a psychického napětí. K terapii migrantů mě přivedla vlastní bohatá zkušenost jako přistěhovalce, na vlastní kůži jsem vyzkoušela radosti a starosti bytí v nové zemi.

  Jazyky: český, ruský, běloruský, anglický.

 • Mukhiba Yakubova

 • terapeutka
 • yakubova@inbaze.cz
 • Jsem psycholožka a nyní jsem v psychoterapeutickém výcviku Integrace v psychoterapii. Svůj úkol vidím v provázení klienta jeho krizí, v pomoci klientovi rozpoznat v krizi poselství, přeměnit problém ve výzvu a najít potenciál a sílu, s pomocí kterých klient by se dokázal  vypořádat se svou situací. Jsem cizinka a dobře vím, co je to nepohodlí cizí země. Samota, bolest, strach, úzkost, nedůvěra v sebe a své síly – tedy to, s čím se může v životě setkat každý a s čím se samozřejmě velmi často setkává cizinec. Zaměření mé práce: řešení osobních problémů a konfliktů; apatie, sklíčenost, osamělost; problémy v milostných a přátelských vztazích; pomoc při hledání sebe sama a smyslu života; těžkosti při důležitých rozhodnutích a ve složitých situacích.

  jazyky: ruština, uzbečtina

 • Jakub Kuchař

 • terapeut
 • kuchar@inbaze.cz
 • Narodil jsem se v Praze a na FF UP v Olomouci vystudoval jednooborovou psychologii. V současné době jsem v psychoanalytickém výcviku. Kromě psychoterapie, psychologie a jejich přesahů mě zajímá kultura, filmy a aktuální společenské dění. Pracuje v soukromé praxi a v psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata. Mezi migranty v Praze mám několik přátel a sám mám zkušenost s kulturním šokem během ročního studia v USA.

  jazyky: angličtina

 • Kateřina Pěkná

 • terapeutka
 • pekna@inbaze.cz
 • Pocházím z Prahy, vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V současnosti pracuji v dětském domově se školou a Středisku výchovné péče Dvojka, v Praze 2, Jana Masaryka 16, jako terapeutka. Jsem absolventkou sebezkušenostního výcviku SUR, v součastné době se účastním výcviku v systemické rodinné terapii v Motole.V rámci své profese mohu nabídnout poradenství, pomoc nebo „jen povídání“ především rodinám s dětmi, dospívajícím a mladým dospělým. 

  Motto: „Domov máme ve své hlavě…“ Roger Kennedy

  jazyky: čeština, ruština

 • Lukáš Radostný

 • terapeut, kouč
 • radostny@inbaze.cz
 • Narodil jsem se v Praze a vystudoval obor obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Deset let se věnuji podpoře migrantů ve vzdělávání jako odborný pracovník obecně prospěšné společnosti META. Současně provozuji soukromou praxi jako kouč a psychoterapeut. V rámci TEP nabízím obě služby. Koučování je vhodné v případech, kdy hledáte pro svůj život správné nasměrování, chystáte se udělat důležité rozhodnuti či potřebujete podpořit v naplňování svých plánů. V terapeutické práci vycházím z psychoterapeutických přístupů zaměřených na práci s tělem (body psychoterapie). Terapeutický rozhovor tak může být obohacen (v případech, kdy je to přínosné) o cvičení podporující správné dýchání, relaxační techniky a cvičení věnovaná vnitřní všímavosti (mindfulness). 

  jazyky: čeština, angličtina

 • Sandra Gembčíková

 • psycholožka
 • gembcikova@inbaze.cz
 • Vystudovala jsem kulturologii a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik v kognitivně-behaviorální terapii. Nyní pracuji jako psycholožka na Psychosomatické klinice na Praze 6, kde se věnuji diagnostice, individuální psychoterapii s dospělými klienty a kurzům asertivity. Dlouhodobě se zajímám o problematiku migrace, interkulturní komunikace a o zkušenosti lidí, kteří opustili svůj domov a hledají své místo v novém prostředí. Mezi obtíže, se kterými se na mě můžete obrátit, patří například pocity úzkosti nebo nadměrného strachu, problémy v mezilidských vztazích, bezradnost a absence opory v náročných životních situacích apod.

  jazyky: čeština a angličtina

 • Peter Pöthe

 • psychoterapeut dětí a dospívajících
 • peter.pothe2@gmail.com
 • MUDr. Peter Pöthe, psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut dětí a dospívajících, ve své soukromé praxi se zabývá psychickou traumatizací a věnuje se terapii a poradenství rodičům a dětem s poruchami emočního prožívání a chování. Mluví česky, anglicky a maďarsky, více na www.dr-pothe.com.

  jazyky: čeština, angličtina, maďarština

 • Petr Novák

 • terapeut a kouč
 • novak@inbaze.cz
 • Pocházím z jižní Moravy. Mám dvacet let manažerských zkušeností s prací v mezinárodních společnostech. Absolvoval jsem akreditovaný výcvik koučování u QED Group a v současné době dokončuji výcvik v rodinné terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny. Pracuji jako kouč, rodinný  a párový terapeut. V rodinné terapii se zaměřuji na podpoření vztahů, vzájemného vnímání a komunikace v rodině.  V koučování se  snažím být průvodcem, který klientům pomáhá zorientovat se v jejich současné životní nebo profesní situaci. Podporuji  klienty, aby využívali vše co se v životě naučili, byli aktivní, čerpali ze svých zkušeností a svého talentu. To posiluje jejich důvěru ve vlastní schopnosti, samostatnost.

  jazyky: čeština a angličtina

 • Irena Sgallová

 • psychiatrička, psychoterapeutka
 • sgallova@inbaze.cz
 • Pocházím z Prahy. Více než dvacet pět let pracuji jako psychiatrička, patnáct let i jako psychoterapeutka. Absolvovala jsem výcvik PCA (psychoterapie a poradenství zaměřené na člověka), a psychodynamický výcvik v Rafael Institutu zaměřený na trauma. Pracovala jsem v psychiatrických nemocnicích v Beřkovicích a Bohnicích, v Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset a v Denním sanatoriu Fokus, kde jsem se zaměřovala na klienty s poruchou osobnosti. Nyní pracuji ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová. Zde se převážně věnuji individuální psychoterapii, dělám i stacionární terapii a psychiatrickou ambulanci. Zaměřuji se na práci s traumatizovanými klienty, včetně klientů původem z jiných zemí. Pracuji pouze s dospělými lidmi.

  Ve svém volném čase ráda cestuji, baví mě poznávat život v dalších zemích. S rodinou jsme žili v Izraeli, Nizozemí a USA.

  V rámci střediska psychoterapeutických služeb Břehová nyní mohu poskytovat dospělým migrantům psychiatrické konzultace, v omezeném množství individuální psychoterapii a psychiatrickou ambulanci.

  Více informací: www.sgallova.webnode.cz.

  jazyky: čeština, angličtina

 • Nataliia Shyshlova

 • psycholožka
 • shyshlova@inbaze.cz
 • Jsem diplomovaný psycholog, učitel, poradce (se zaměřením na Gestalt terapii, arteterapii, atd.) pomáhám těm, kteří trpí domácím násilím a dalšími problémy.

  Můj velký zájem spočívá v oblasti sebeurčení člověka, volbě jeho cesty, harmonického, tvůrčího života, vztahů a psychického blaha. Nejsem fascinována kulturními a sociálně-psychologickými rozdíly a rozpory mezi lidmi, ale jejich mnohostrannými podobnostmi, které napomáhají vzájemnému obohacení a rozvoji.

  Jako poradní psycholog pracuji s dětmi i dospělými na širokém spektru problémů a otázek, které vznikají v životě velkých a malých migrantů.

  jazyky: čeština, ruština, ukrajinština

 • Karolína Borecká

 • psychoterapeutka
 • borecka@inbaze.cz
 • V psychoterapii se snažím především o vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém klient postupně dojde k tomu, co je v jeho životě podstatné, co mu vyhovuje/nevyhovuje, po čem touží, a co by rád změnil. Věnuji pozornost emocím, tělesnému prožívání i myšlení.

  V současné době mám za sebou 3 roky výcviku v Gestalt terapii. Vystudovala jsem klinickou psychologii v USA, kde jsem dlouhodobě žila a v rámci své školní praxe pracovala s lidmi trpícími úzkostmi, depresí, somatickými problémy, krizí při hledání identity… Mnozí z mých klientů byli přistěhovalci ze španělsky mluvících zemí.

  jazyky: čeština, angličtina, španělština

 • Jana Gál

 • psychoterapeutka
 • gal@inbaze.cz
 • Ze své zkušenosti vím, jak je těžké opustit veliký kus sama sebe a začít v nové zemi s chutí žít. Vím, jak je namáhavé budovat svůj nový domov od začátku. Vím, že je náročné najít opravdové přátele, nebo alespoň někoho, kdo vás pochopí. Jsem tu proto, abych vám pomáhala najít cestu jak se v životě cítit lépe.

  Vystudovala jsem interkulturní komunikaci, sociální práci a dokončuji studium psychologie. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik. Žila jsem ve Švýcarsku, Německu, Anglii, Belgii a na Slovensku.

  jazyky: čeština, angličtina, němčina