InBáze, z.s.

Právní poradenství

Co je právní poradenství?

Služba právního poradenství InBáze, z. s. je jednou ze služeb odborného sociálního poradenství našeho komunitní centra, jejímž cílem je individuálně pomáhat, poskytovat rady a zvyšovat informovanost migrantů, kterým hrozí nouze anebo se v nouzi ocitli.

Snažíme se o zvyšování informovanosti a právního vědomí migrantů a tím je vést k tomu, aby dokázali samostatně řešit své problémy.

Právní poradenství poskytujeme bezplatně, diskrétně a s respektem k osobnímu zázemí každé osoby.

 

Komu je služba určena?

Bezplatné právní poradenství InBáze, z. s. je prioritně určeno pro cizince z 3. zemí (mimo EU), kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Jedná se zejména o osoby, které si z různých důvodů nemohou sami zajistit právní pomoc a nemohou řešit vzniklou situaci.

InBáze, z. s. si vyhrazuje právo určit, komu bezplatnou právní pomoc poskytne. Poskytování právního poradenství může InBáze, z. s. ukončit, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.

Služba není určena pro cizince, kterým právní služby již poskytuje advokát, mají příznivou majetkovou nebo příjmovou situaci a jejichž problém není právní povahy.

Jak funguje právní poradenství?

Specializujeme se na právní poradenství v otázkách pobytového práva:

  • žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování;
  • žádosti o přechodný a trvalý pobyt a prodlužování platnosti průkazů o těchto pobytech;
  • nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení;
  • rušení pobytových oprávnění;
  • plnění dalších povinností cizinců spojených s pobytem na území České republiky, apod.

Můžete se na nás obrátit i v jiných otázkách, které souvisí s pobyty, např.:

  • rodinné vztahy (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné);
  • zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy);
  • podnikání (ohlášení živnostenského podnikání, účast v obchodních společnostech);
  • občansko-právní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky).

 

Jestliže chcete využít služby našeho právního poradenství, objednejte se předem na konzultaci na tel.: 739 037 353 a dojednejte si schůzku. Z důvodů omezené časové kapacity nejsme schopni poskytovat poradenství bez předchozího objednání, jelikož tato služba je velmi žádaná.

Při objednání uveďte své jméno, spojení a otázku, kterou byste si přáli řešit. Uveďte jazyk, ve kterém chcete během konzultace komunikovat.

Na schůzce se jednodušší případy řeší ihned poskytnutím pomoci formou informace nebo vzoru písemného podání. Ve složitějších případech je analýza případu a další postup sdělena klientovi na další předem domluvené schůzce ve lhůtě 7-14 dnů.

V rámci bezplatného právního poradenství InBáze, z. s. není poskytováno zastoupení klienta před soudem nebo správním orgánem. Poskytnutí pomoci předpokládá, že klient je ochoten se ve věci sám angažovat. 

 

TIP

Základní podmínkou pro poskytování bezplatného právního poradenství InBáze, z. s. je, aby klient případ dostatečně podrobně popsal a přinesl všechny dokumenty, které k dané otázce máte.

V otázkách pobytu Vám v jiných pracovních dobách poradí i naši interkulturní pracovníci na pobočkách OAMP.