InBáze, z.s.

Doučování a mimoškolní zájmová činnost

V případě doučování a a mimoškolní zájmové činnosti se snaží InBáze maximálně spolupracovat nejen s dětmi, ale i s rodiči. InBáze nabízí následující služby:

  • individuální doučování dětí dobrovolníky
  • vyhledávání vhodných mimoškolních aktivit pro děti a pomoc se zajištěním financí na tyto aktivity
  • spolupráci se sociálním pracovníkem v rámci služby sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi (tzn. pomoc se zajišťováním vhodných škol a školek, terapeutických služeb, sociálních dávek apod.)

  Kontakt: Matěj Bejček, sociální pracovník pro rodiny s dětmi, bejcek@inbaze.cz