InBáze, z.s.

FAQ

FAQ neboli FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY jsou otázky, se kterými se často setkáváme při naší práci. Jedná se o otázky z různých oblastí kladené našimi klienty, rodiči, pedagogy a dalšími. 

Otázky budeme postupně shromažďovat, zpracovávat, zodpovídat pomocí odborníků a zveřejňovat pod tímto odkazem. 

Na materiály se vztahují autorská práva InBáze. Jsou volně ke stažení, ale je potřeba dodržet a používat jejich originální vizuál opatřený logy.

FAQ / ČASTÉ OTÁZKY RODIČŮ

čeština / angličtina / ruština / vietnamština

Zpracovala: MgA. Hana Mlynářová

Zpracování FAQ bylo podpořeno grantem MHMP.

Výsledek obrázku pro mhmp logo