InBáze, z.s.

DIVADLO pro děti

23. října 2017 | Aktuality

DIVADELNÍ KLUB PRO DĚTI

Divadelní dílna pro děti migrantského původu ve věku 8 až 14 let.

Spojení herectví, hudby, pantomimy a tance pod vedením zkušené režisérky Iriny Sleptsové.

Závěrem proběhne realizace uměleckého vystoupení.

 

Termín: klub probíhá každý pátek od 15.00 do 18.00 hod. v Divadle Kámen (http://www.divadlokamen.cz/kontakty).

POZOR některé schůzky proběhnou v InBázi (3. 11. a 1. 12. 2017) z důvodu představení v divadle.

Aktuální informace: Irina Sleptsová, sleptsova@inbaze.cz.

Prosíme rodiče dětí zapojených do aktivity „divadelní klub pro děti“, uhradit do 31.10. 2017 jednorázový poplatek 500 Kč za celý kurz (1. 9. 2017 – 30. 6. 2018), který bude použit na mimořádné výdaje, které není možné hradit z projektu Komunitní centrum InBáze 2020.

Účast dětí v kurzu bez uhrazení poplatku není možná. Po domluvě se sociálním pracovníkem InBáze je možné zažádat o prominutí poplatku.