InBáze, z.s.

2019-2022 OPZ: InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy

Název projektu: InBáze, z. s. – Podpora integrace cizinců na území hl. m. Prahy
OP Zaměstnanost
Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze
 
doba realizace: 1.12.2019 – 31.5.2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011305
 
Cílem projektu je zajištění profesionální, stabilní a komplexní podpory cizincům a jejich rodinám žijících na území HMP a posílit jejich angažovanost v rámci integračního procesu. Aktivity projektu jsou zaměřené jak na individuální případovou, tak i skupinovou práci s cílovou skupinou. Tvoří tak komplexní nástroj jež reaguje na aktuální koncepční strategie integrace cizinců a to nejen v rámci ČR ale i na lokální úrovni. Projekt zároveň rozšiřuje a inovuje portfolio služeb InBáze, které budou dále rozvíjeny. 
 
Projekt tedy podpoří vybrané služby InBáze, z.s. a vytvoří kapacity pro vznik nových služeb. Jedná se o tyto klíčové aktivity:
  • Terénní interkulturní práce a Terénní sociální práce
  • Právní poradenství 
  • Adaptačně integrační kurzy
  • Kurzy českého jazyka
  • Komunitní aktivity pro děti mládež s OMJ, jejich rodiče a kamaráda / Mimoškolní programy pro děti, mládež a rodiče

Vedoucí projektu: Eva Vojtová / vedoucí sociálně-právního oddělení / vojtova@inbaze.cz.

Od 6.2.2020 začně probíhat nízkoprahové právní poradenství i na Krumlovské 527/4, Praha 4 a to každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 (s pauzou na oběd) a to v rámci projektu OPZ (tedy klienti s pobytovým oprávněním nad 90 dní) – 30 min. na klienta.

Právní poradenství

Individuální konzultace v otázkách:

  • pobytu na území ČR
  • rodinného, pracovního, občanského, správního a sociálního práva
  • zprostředkování návazných (placených) služeb právního zástupce
  • v případě potřebnosti Vám pomůžeme se zpracováním právních podání (zejm. prodloužení lhůty, nečinnost správního orgánu, odvolání, žaloba, trestní oznámení apod.)

Kancelář sociálně-právního oddělení

Krumlovská 527/4, Praha 4 (vchod z ulice Sedlčanská)

info@inbaze.cz

Čt 8:00 – 12:00, 13:00 -16:00 (bez objednání, cizinci s pobytem nad 90 dní) 30 min na klienta (Čj, Aj, Fj, Maďarština) – RJ pouze na objednání!