InBáze, z.s.

2016 – 2018 OPZ: NOVÝ ZAČÁTEK – Zlepšení postavení žen-migrantek na trhu práce

logo-opz-barevne

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003388

Datum zahájení: 1.1.2017
Datum ukončení: 31.12.2018

Cílem projektu je odstranit či zmírnit překážky, se kterými se setkávají ženy migrantky v procesu pracovní integrace. Cíle chceme dosáhnout pomocí komplexního programu (poradenství, motivace, vzdělávání), díky němuž budou mít ženy migrantky usnadněn vstup či si lépe udrží místo v rámci primárního trhu práce.

KA 1 Realizace vstupních pohovorů

KA 2 Profesní/kariérové a pracovní poradenství

KA 3 Realizace kurzů zvyšování pracovních kompetencí

KA 4 Realizace odborných a rekvalifikačních kurzů

KA 5 Mentoring

KA 6 Diagnostika a psychologické poradenství

KA 7 Stáže

KA 8 Zprostředkování zaměstnání: informace, poradenství a podpora

KA 9 Vedení a řízení projektu